Förtroendet för Svenska kyrkan

Förtroendet för Svenska kyrkan är generellt sett stort. De allra flesta i Sverige tycker att Svenska kyrkan gör ett viktigt och bra jobb. Man uppskattar att Svenska kyrkan engagerar sig i människor som har det svårt. Det diakonala arbetet är oerhört uppskattat bland de flesta i Sverige. Många uppskattar också att kunna fira gudstjänst på söndagarna. Dessutom är det många som väljer att gifta sig i kyrkan. De flesta döper sina barn i kyrkan och merparten väljer kyrklig begravning. Samtidigt finns det saker som gör att en del har tappat förtroendet för Svenska kyrkan. Vi ska titta närmare på det här.

Har förtroendet skadats?

Efter en granskning av Svenska kyrkan väljer fler och fler att lämna samfundet. Det har visat sig att det finns exempel på när anställda i Svenska kyrkan inte har haft gott omdöme när det gäller Svenska kyrkan är förtroendeingivandetjänsteresor. Det är viktigt att Svenska kyrkan handskas ansvarsfullt med de pengar som kommer in genom kyrkoavgiften. Människor har höga tankar om Svenska kyrkan och vill att pengarna ska förvaltas på ett bra sätt. Genom att tillämpa goda principer gällande tjänsteresor kan Svenska kyrkan säkert vinna tillbaka förtroendet. Att ett fåtal människor väljer att lämna Svenska kyrkan kan inte förklaras på något enkelt sätt. Det kan finnas många faktorer som bidrar.

Varför väljer vissa att lämna kyrkan?

För somliga är det en rent ekonomisk fråga huruvida man vill vara medlem i Svenska kyrkan eller inte. Kyrkoavgiften kan kännas tung för vissa att betala. För andra kan det vara en fråga om tro och tillhörighet som gör att man väljer att lämna kyrkan. För den som inte alls tror på kristendomen utan kanske tillhör en annan religion eller ateist kan det kännas onaturligt att vara medlem i Svenska kyrkan. Det kan också finnas ett fåtal människor som valt att lämna kyrkan för att de inte upplever att de har förtroende för kyrkans arbete. Det är svårt att veta exakt vad som avgör när en människa väljer att lämna kyrkan.