Religionsundervisning i skolan

Religionsundervisningen i skolan har gått från att vara ren kristendomsundervisning med psalmsång och bibelläsning till att handla om världens alla religioner. Den moderna skolan ska vara konfessionslös och inte favorisera någon religion. Istället ska skolan ge en bred bild av alla jordens religioner men med fokus på de stora världsreligionerna. Det är viktigt att komma ihåg att skolan ska vara till för alla medborgare i landet oavsett vilken kultur eller religion han eller hon känner tillhörighet till. Skolan ska verka för ett öppet och fritt samtalsklimat som känns inbjudande för alla elever oavsett ursprung.

Undervisningen påverkas av klassens sammansättning

Elever tycker att religionsundervisningen blir bättre om klassen är kulturellt och religiöst blandad. Det är inte så konstigt. Om klassen är blandad så finns det större chanser till diskussioner och samtal där olika perspektiv kan få komma fram. Det blir förmodligen också en mer lärorik undervisning där eleverna kan vara med och bidra med sina egna perspektiv. Att till exempel en kristen eleven kan få ge sin syn på vad kristen tro är för honom eller henne berikar undervisningen och ger den en dimension som läroböcker förmodligen aldrig kan ge. För religion är i grunden väldigt personligt och de aspekterna är lätta att tappa bort.

Många elever uppskattar religionsundervisningen

Många elever tycker att religionsundervisningen är intressant och spännande. Kanske kan det bero på att religion och trosfrågor handlar om våra liv och vår existens. Med hjälp av religionernas språk kan människor få möjlighet att bearbeta svåra frågor om liv och död. Det är väldigt vanligt att barn och ungdomar bär på frågor kring livet som de inte alltid vågar ta upp med vuxna. Religionslektionerna i skolan kan vara ett utmärkt tillfälle för många barn att få diskutera de svåraste frågorna i livet. Varför finns vi till? Vart är vi på väg? Var kommer vi ifrån? Alla dessa frågor är exempel på sådana frågor som de stora världsreligionerna försöker besvara.