Den kyrkliga vigselceremonin

Guests throwing confetti over kissing bride and groom, outdoors

En vigsel är ett sätt för ett par att bekräfta att man hör samman. En kyrklig vigsel är ett löfte inför Gud, församlingen och för varandra, som visar att man är villig att ingå ett förbund och satsa på en framtid tillsammans. Det är ett offentligt tillkännagivande av äktenskapet. Förutom de känslomässiga och religiösa aspekterna så ger äktenskapet rent juridiskt de gifta ett större rättsligt skydd än vad de hade som ogifta.

 

Vid en kyrklig vigsel är det prästerna som är behöriga att viga de som önskar ingå äktenskap. Den som vill vigas i kyrkan börjar med att anmäla detta till församlingsexpeditionen som ansvarar för bokning av präst och kyrka. Sedan brukar man träffa den präst som ansvarar för vigseln för att gå igenom vad en vigsel innebär och förbereda själva vigselgudstjänsten. Brudparet kan i samråd med prästen själva påverka vissa delar av vigseln, som val av psalmer, textläsning och böner. De kan också vara med och utforma delar av sina löften så länge de innehåller formuleringen ”älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt”. Man kan även påverka musikval, som in- och ut marsch efter smak och tycke tillsammans med kyrkans musiker för att göra sin vigsel så personlig och stämningsfull som man önskar.

Close-up of a groom placing a ring on his bride's finger

 

Den kyrkliga vigseln följer en fast utformning som består av tre delar. I den första delen välkomnar prästen brudparet och deras gäster. Prästen talar om äktenskapet och läser ur bibeln. I den andra delen får brudparet frågan om de vill ingå äktenskap. Brudparet utväxlar ringar och avger sina löften. Prästen bekräftar sedan äktenskapet. I den tredje delen ber prästen för äktenskapet och välsignar de nygifta. I de allra flesta fall håller prästen även ett vigseltal.

 

För att få gifta sig i den svenska kyrkan måste minst en av parterna vara medlem i kyrkan. En kyrklig vigsel är gratis: präst, musiker, vaktmästare, blommor och ljus på altaret ingår. En kyrklig vigsel har samma giltighet som en borgerlig vigsel, den behöver alltså inte föregås av en borgerlig vigsel. Ringen symboliserar trohet, och det förutsätts att brudparet har med sig minst en ring till kyrkan.