Skriva ur sig ur Svenska kyrkan

Att bli döpt i kyrkan är något som är och alltid har varit väldigt vanligt. Det är ett perfekt tillfälle att träffa hela släkten för att fira nykomlingen till familjen. När du blir döpt i kyrkan blir du även medlem i Svenska Kyrkan, något som varje år kommer att kosta dig pengar i forma av extra skatt. Det är inte mycket pengar som dras men tillräckligt för att märkas av om du väljer att skriva ur dig ur kyrkan. Att inte vara medlem betyder dock inte att du behöver sluta vara troende, bara att du ser viktigare ändamål för din skatt.

Enkelt att skriva ur sig

A large sugar maple in full autumn color and a country church fill the foreground leading back to the country side of the Green Mountains, Vermont

Det är väldigt enkelt att skriva ur sig i kyrkan, men det krävs att du aktivt gör det. Såhär gör du för att skriva ur dig: Du går in på svenska kyrkans hemsida eller besöker din lokala församling, väl där ber du om eller skriver själv ut en blankett som heter utträde ur Svenska kyrkan. Denna blankett ska du skriva på och skicka in till din församling och sedan får du ett bekräftelsebrev hem till dig om att du inte längre är medlem i Svenska kyrkan. Det finns två blanketter att välja på beroende på ålder, den ena gäller dig som fyllt 18 år och själv vill lämna, den andra gäller barn som ännu inte fyllt 18, där föräldrarna inte vill att barnen ska vara medlemmar. Uppgiften om kyrkoavgift i årets deklaration grundas på om du var medlem 1 november för två år sedan, se därför till att du går ur i tid för att slippa extra år av avgifter.

Lägg pengarna på viktigare saker

Det finns många skäl till att man kan vilja lämna Svenska kyrkan. Oavsett vilket skäl du har kommer det leda till att du får mera pengar i kassan, pengar som du istället fritt kan använda. Mycket av pengarna inom Svenska Kyrkan går till restaureringen av gamla kyrkor och egna valda projekt runt om i världen för att hjälpa bland annat fattiga. Nu försvinner pengarna från Svenska Kyrkan eftersom allt fler väljer att gå ur kyrkan. Men samtidigt har bidragen till olika NGO:s världen över som hjälper samma utsatta grupper ökat från Sverige. Genom att lämna Svenska kyrkan kan du istället lägga dessa pengar på precis de ändamålen som du tycker är viktigast. Skulle det visa sig att du tycker allt som Svenska kyrkan gör är viktigt och vill stödja dem i deras arbete kan du också donera pengar utan att vara medlem, vilket gör det möjligt för dig att samtidigt ha en annan trosföreställning.