Populära taggar

Den kyrkliga vigselceremonin

Guests throwing confetti over kissing bride and groom, outdoors

En vigsel är ett sätt för ett par att bekräfta att man hör samman. En kyrklig vigsel är ett löfte inför Gud, församlingen och för varandra, som visar att man är villig att ingå ett förbund och satsa på en framtid tillsammans. Det är ett offentligt tillkännagivande av äktenskapet. Förutom de känslomässiga och religiösa aspekterna så ger äktenskapet rent juridiskt de gifta ett större rättsligt skydd än vad de hade som ogifta.

 

Vid en kyrklig vigsel är det prästerna som är behöriga att viga de som önskar ingå äktenskap. Den som vill vigas i kyrkan börjar med att anmäla detta till församlingsexpeditionen som ansvarar för bokning av präst och kyrka. Sedan brukar man träffa den präst som ansvarar för vigseln för att gå igenom vad en vigsel innebär och förbereda själva vigselgudstjänsten. Brudparet kan i samråd med prästen själva påverka vissa delar av vigseln, som val av psalmer, textläsning och böner. De kan också vara med och utforma delar av sina löften så länge de innehåller formuleringen ”älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt”. Man kan även påverka musikval, som in- och ut marsch efter smak och tycke tillsammans med kyrkans musiker för att göra sin vigsel så personlig och stämningsfull som man önskar.

Close-up of a groom placing a ring on his bride's finger

 

Den kyrkliga vigseln följer en fast utformning som består av tre delar. I den första delen välkomnar prästen brudparet och deras gäster. Prästen talar om äktenskapet och läser ur bibeln. I den andra delen får brudparet frågan om de vill ingå äktenskap. Brudparet utväxlar ringar och avger sina löften. Prästen bekräftar sedan äktenskapet. I den tredje delen ber prästen för äktenskapet och välsignar de nygifta. I de allra flesta fall håller prästen även ett vigseltal.

 

För att få gifta sig i den svenska kyrkan måste minst en av parterna vara medlem i kyrkan. En kyrklig vigsel är gratis: präst, musiker, vaktmästare, blommor och ljus på altaret ingår. En kyrklig vigsel har samma giltighet som en borgerlig vigsel, den behöver alltså inte föregås av en borgerlig vigsel. Ringen symboliserar trohet, och det förutsätts att brudparet har med sig minst en ring till kyrkan.

Konserter i kyrkan

Konserter i kyrkan 1

Kyrkan är en plats full av toner där musiklivet traditionellt har en stor plats. Mycket av den musik som vi betraktar som klassisk skrevs just för kyrkan. En stor del av den musik vi förknippar med våra största högtider som lucia och jul, samt de sånger som sjungs vid sommarens inträde, har sitt ursprung i den kyrkliga traditionen. Kyrkan används flitigt som konsertlokal, där tusentals konserter hålls varje år. Musiken i kyrkan spänner över ålder- och generationsgränser, i kyrkorummet kan man lyssna till allt från orgelmusik och körsång till framträdanden i musikgenrer som jazz, pop, gospel och visa.

 

Tack vare god akustik och stämningsfull inramning är kyrkan en uppskattad plats för konserter. Musik i kyrkan förknippas numer även med sammanhang utanför den kyrkliga sfären. Till exempel kan den som letar efter upplevelser och företagsaktiviteter Stockholm boka konserter i kyrkan. Kyrkan är också en praktisk och rymlig plats där många besökare kan samsas om bänkar och stolar. Beroende på storlek och utformning lämpar sig olika kyrkor för olika sorters konserter och evenemang. Ett litet kyrkorum ger en intim konsertupplevelse. En stor kyrka med höga valv ger en pampig inramning och en bra upplevelse ur akustisk synpunkt, även för den som sitter långt ifrån musikerna.

Woman in church choir singing

 

Nuförtiden spelas många olika sorters musik i kyrkan. En form av musik som kommit att förknippas allra mest med kyrkliga konserter är körmusiken. Ordet kör kommer från latinets ”chorus”, som betyder just ”platsen för sångarna i kyrkan”. Det är musik skriven för många röster som sjungs i olika stämmor. Det folkliga intresset för körmusik är stort i Sverige och körsången har en viktig plats i landets kulturliv. En annan musikgenre som i allra högsta grad förknippas med kyrkan är gospel. Ordet härstammar från engelskans ord för evangelium och musikgenren har sitt ursprung i USA. Det är medryckande och svängig musik som gör det nästintill omöjligt för åhörarna att sitta stilla. För den som vill lära sig spela orgel, sjunga i kör eller helt enkelt bara njuta av en konsert i stämningsfull och vacker miljö är utbudet i kyrkan stort.